Matura po liftingu

Już w maju tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminów w nowej formule. Matura, tak jak dotychczas, będzie składać się z dwóch części – pisemnej i ustnej, a maturzyści będą zdawać przedmioty obowiązkowe i dodatkowe. Chyba wszyscy zainteresowani wiedza, co ich czeka, ale tak na wszelki wypadek przypominamy.

Wśród przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej znajdą się: język polski (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy) i matematyka na poziomie podstawowym. Istotną zmianą jest to, że aby otrzymać świadectwo dojrzałości, zdający będzie musiał wybrać także jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – podaje interia.pl.

W części ustnej maturzysta przystąpi do egzaminu z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu). Wcześniej maturzysta mógł wybrać, czy chce zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym, czy na poziomie rozszerzonym. Od tego roku dla przedmiotów dodatkowych będzie jeden poziom.

Kolejna zmiana dotyczy prezentacji – maturzyści w tym roku nie będą przygotowywać prezentacji na egzamin ustny z języka polskiego. Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst oraz odnoszące się do niego polecenie. Na opracowanie zagadnienia będzie miał 15 minut. Później ma czas na wypowiedź (około 10 minut), a następnie uczestniczy w związanej ze swoja wypowiedzią rozmowie (około 5 minut).‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada również, że w tym roku maturzyści nie będą oceniani według określonego klucza odpowiedzi. Zamiast tego, egzaminator będzie oceniał pracę holistycznie. Oznacza to, że premiowane będzie twórcze myślenie i prawidłowe podejście do zagadnienia, a także metoda, jakiej zdający użyje, aby postawione przed nim zadanie rozwiązać.

Natomiast wyniki egzaminów z przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach – jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko jako procent uzyskanych punktów.

red

Komentarze

odpowiedzi

Dodaj komentarz

*

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl