II LO na Forum Młodych Chemików

Na zaproszenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy: Natalia Jabłońska, Zuzanna Marczyńska, Natalia Zajdel, Tomasz Ciesielski, Michał Gajecki oraz Krzysztof Kowalski pod opieką pana Jacka Iwancza wzięli udział w III Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików.

Forum zostało zorganizowane w dniach 12-15.09.2013 przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. W tym roku odbyło się ono pod hasłem „Chemiczne horyzonty”. Celem spotkań jest propagowanie chemii jako dyscypliny naukowej, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz integrowanie środowiska edukacyjnego.

W trakcie obrad odbyły wystąpienia uczniów zarówno w formie komunikatów ustnych, jak i plakatów. Uczniowie II LO wzięli również udział w Europejskim Konkursie EChemTest.

EChemTest jest elektronicznym testem rozwijanym przez EuropeanChemistryThematic Network Association (ECTNA, Stowarzyszenie Europejskich Tematycznych Sieci Chemicznych), organizację skupiającą ponad 120 jednostek szkolnictwa wyższego kształcących chemików w całej Europie. Testy EChemTest mają na celu sprawdzanie wiedzy i umiejętności w zakresie chemii na różnych poziomach trudności (odpowiadających poziomowi szkoły średniej, studiów licencjackich i magisterskich). EChemTest wykorzystywany jest w Europie, jak i poza jej granicami. Wynik konkursu poznamy wkrótce.

Komentarze

odpowiedzi

Dodaj komentarz





*

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl