Urzędy w Świdnicy

Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica,
tel.: 74 856 28 00,
fax: 74 856 87 21,
e-mail: um@um.swidnica.pl
www.um.swidnica.pl

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7
58-100 Świdnica
telefon: 74 85 00 400
fax: 74 85 30 927
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl
www.powiat.swidnica.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
58-100 Świdnica
tel.: 74 856 18 12
fax: 74 856 18 13
e-mail: wrsw@praca.gov.pl
www.praca.swidnica.pl

Urząd Skarbowy w Świdnicy
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1-3
58-100 Świdnica
tel: 74 856 14 00
fax: 74 856 14 90
e-mail: us0220@ds.mofnet.gov.pl
www.us.swidnica.pl

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl