Inne urzędy i instytucje

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego

w Świdnicy
ul. Nauczycielska 2
58 – 100 Świdnica
tel/fax. 74/851-33-30

dział II „Bartek” 74/851 27 56
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl
www.mdk.swidnica.pl

 

Studio Artystyczne Katharsis
ul. Spółdzielcza 14
58-100 Świdnica

tel: 605 609 301
Skype: tomek-katharsis
www.sak-art.com.pl

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl