Własna firma dzięki dotacji

Pan Adam jest bezrobotny od kilku miesięcy i nie może znaleźć pracy. Być może przeszkodą jest wiek i ukończone 50 lat? Pani Anna również szuka pracy. Ma spore doświadczenie zawodowe, dobre wykształcenie, chęci do pracy, jednak ciągle jest bezrobotna. W jaki sposób mogą zmienić swoją sytuację na rynku pracy? Czy takie osoby mogą zmienić swój status zawodowy?

FOTO

Z takim pytaniem zwracamy się do firmy DGA S.A. z Poznania, która realizuje projekt” Ja też mogę być przedsiębiorcą”, finansowany z funduszy unijnych i pomaga osobom bezrobotnym powrócić na rynek pracy. Oferuje bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy w wysokości do 23 000 zł. oraz comiesięczne wsparcie finansowe po 1 850 zł na koszty prowadzenia firmy.

Oprócz wsparcia finansowego każdy dostanie także pomoc w stworzeniu biznesplanu oraz promocji swojego biznesu. A osób takich jak pan Adam i pani Anna na Dolnym Śląsku nie brakuje. Z trudem odnajdują się na rynku pracy, szczególnie kobiety czy osoby starsze. Dla nich własny biznes to nie tylko szansa na pracę, to również droga do realizacji własnych pomysłów, niezależność finansowa i stabilizacja. Oferowana w ramach projektu pomoc to nie tylko pieniądze. To również wiedza i wsparcie na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy.

Do udziału w nim kwalifikują się osoby w wieku powyżej 30. roku życia, pozostające bez pracy, bezrobotne lub bierne zawodowo, a przede wszystkim osoby po 50. roku życia, kobiety, osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotne. Projekt dotyczy wyłącznie mieszkańców wybranych dolnośląskich powiatów z podwyższoną stopą bezrobocia, czyli lwóweckiego, jaworskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego i ząbkowickiego.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Projektu w Świdnicy przy ul. Długiej 6, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00; tel: 74 660 62 72.

[red]

Komentarze

odpowiedzi

Dodaj komentarz

*

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl