Patriotycznie i na sportowo

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji kolejny raz organizuje 11 listopada  VIII Bieg Niepodległości. Impreza upamiętniająca odzyskanie niepodległości Rzeczypospolitej ma charakter rekreacyjny.

Pobiec może każdy na swoje możliwości: biegniemy jedno do czterech okrążeń, każde okrążenie to 1 250 m. Dla uczestników przygotowano 1 000 koszulek, które otrzymają przy zapisach; tyle samo medali będzie na nich czekało na mecie. Zapraszamy też chodziarzy Nordic Walking. Wśród wszystkich uczestników rozlosujemy nagrody sportowe.

PROGRAM IMPREZY

 Zapisy: 9.30 – 11.30  – Hol Teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury

Wspólny start: 12.00- Rynek Świdnicki /obok Wieży Ratuszowej/

 Trasa biegu: Rynek – Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Rynek, Długa,  Daleka, Pułaskiego, Rynek

 (4 okrążenia) – długość 1 okrążenia = 1 250 m, razem długość biegu = 5 000 m

Przewidywane zakończenie biegu: 13.30

Losowanie nagród: 13.00-13.30

 

REGULAMIN IMPREZY    

1. Udział w imprezie jest bezpłatny. Bieg ma charakter rekreacyjny.

2. Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

3. Osobom przebywającym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów ( narzędzi)

– materiałów wybuchowych , pirotechnicznych

– napojów alkoholowych

– środków odurzających lub substancji psychotropowych

4. Spożywanie alkoholu podczas imprezy jest niedozwolone – klasyfikowane będzie jako spożywanie alkoholu w miejscu publicznym  i traktowane jako naruszenie prawa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na imprezę w przypadkach określonych przepisami prawa.

6. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony , służb porządkowych  i organizatora,

7. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przed pracownikiem ochrony na jego żądanie.

8. Czynności ujęte w pkt 5 i 7 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy .

10. Organizator zapewnia działanie punktu pomocy medycznej włącznie z zabezpieczeniem karetki pogotowi medycznego ( na wezwanie)

11. Każda osoba , która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.

12. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy , przez służby porządkowe , każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.

13. Osoby wchodzące na teren imprezy winne zaakceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną ich bezwzględną akceptację.

Komentarze

odpowiedzi

Dodaj komentarz

*

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl