Uwaga – zjazd nad zjazdami

Pogawędzimy sobie nieco,
Z kart wyczytamy, co nas czeka.
Dawni znajomi skądś przylecą
Może się uda nie narzekać…”

Spotkajmy się po latach, po kilku, kilkunastu …. Na spotkanie ze znajomymi nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, a z perspektywy czasu wspomnienia są coraz bardziej czarujące, ulotne. Więc łapmy je, niech zostaną z nami na dłużej.

RAMOWY PROGRAM X ZJAZDU ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIDNICY

8 30  uroczysta Msza Święta odprawiona przez absolwentów kapłanów w kościele Św. Krzyża przy ulicy Westerplatte 4 w Świdnicy;

10 00  spotkanie oficjalne w auli II LO ( II piętro ) przy ul. Równej 11 z udziałem zaproszonych Gości połączone z częścią artystyczną – występy młodzieży naszej szkoły; spotkanie w klimatycznych kawiarenkach zaaranżowanych w salach lekcyjnych;

16 00  popołudniowe Party Absolwentów w restauracji „E;Esperanto” przy ul. Stęczyńskiego w Świdnicy.

W murach II LO będzie można spotkać się ze znajomymi, z przedstawicielami różnych roczników, wychowawcami, dyrekcją i pracownikami szkoły, obejrzeć ciekawy program artystyczny, wysłuchać wspomnień i wystąpień okolicznościowych. A spacerując po salach i korytarzach liceum przy ul. Równej, warto będzie zasiąść w klimatycznych kawiarenkach i skosztować specjałów przygotowanych przez obecne pokolenia młodzieży. Zgłoszenia na adres absolwent2lo@wp.pl do 25 września.

Informacje na stronie szkoły tutaj.

 

1. Rok założenia( powołania) placówki.

Rok założenia – 1950

2. Pierwszy i kolejni dyrektorzy szkoły w latach 1950-1990
Paweł Kulczak (chemik) 1 IX 1950 – 1 VII 1951
Paweł Wrzeszczyński (biolog) 1 VII 1951 – 31 VIII 1952
Józef Krasoń (historyk) 1 IX 1952 – 15 XI 1953
Marian Bocian (prawnik) 15 XI 1953 – 15 VIII 1955
Leon Gruszecki (chemik) 15 VIII 1955 – 20 II 1960
Janina Tołłoczko (polonistka) 20 II 1960 – 30 IX 1961
Adam Masternak (fizyk) 1 X 1961 – 31 XII 1963
Włodzimierz Radlak (chemik) 1 I 1964 – 31 XII 1966
Zenon Michalczyk (biolog) 1 I 1967 – 31 XII 1990
Bogusław Wojskowicz (wuefista) 1 I 1991 – 31 VIII 2011
Jacek Iwancz (chemik) 1 IX 2011 – dziś

3. Rys historyczny placówki. Informacje o patronie szkoły.

W roku szkolnym 1949/50 ówczesne władze oświatowe, przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wydały decyzję dotyczącą utworzenia w Świdnicy drugiej szkoły kształcącej na poziomie średnim, która nosiła miano „Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD”. Miała ona charakter szkoły świeckiej i działała pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła ta miała pierwszą swoją siedzibę przy al. Wojska Polskiego, a następnie przy ul. Folwarcznej 2. Od 1951 r. szkoła ta zaczęła funkcjonować już w budynku przy ul. Równej 11, a rok później pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury (16 dziewcząt i 3 chłopców). Od 1 września 1955 r. zmieniono nazwę szkoły na „Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD”. W następnym roku była to już „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące”. Od początku swojej działalności szkoła słynęła z zamiłowania do turystyki, z organizowania pieszych wędrówek po Dolnym Śląsku, całej Polsce, a w roku 1960 szkolny obóz wędrowny dotarł do Czechosłowacji. Przyszły też pierwsze sukcesy naukowe. W maju 1966 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia gen. Al. Zawadzkiego. Odtąd funkcjonowała nazwa ”II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”. Wśród czynników, które zadecydowały o wyborze tego patrona, był świecki charakter szkoły.

W początkowym okresie działalności liceum dyrektorzy zmieniali się bardzo często. Dopiero od stycznia 1967 r. sytuacja ustabilizowała się, gdy dyrektorem został nauczyciel biologii, miłośnik poezji i kolekcjoner złotych myśli – Zenon Michalczyk (pseud. „Słoneczko”), który pełnił swoją funkcję przez kolejne 24 lata. W tym też roku zaczęto realizować reformę liceum ogólnokształcącego, jako szkoły czteroletniej. W październiku 1972 r. oddano do użytku prawdziwe laboratorium języków obcych, mieliśmy pierwszego laureata olimpiady (biologicznej) oraz dwójkę finalistów (biologia i jęz. rosyjski). Od 1973 r. wprowadzono klasy sprofilowane. 1 września 1977 r. szkoła przybrała nazwę: „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”, gdyż do II Liceum dołączyło Liceum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe. W tymże roku Samorząd Uczniowski wydał pierwszy numer szkolnego pisma „Diariusz Żaków” (ukazuje się do dzisiaj), uczennica II LO zdobyła ogólnopolskie wyróżnienie na najlepszą pracę maturalną, a chór II LO (ok. 120 uczniów) wraz z dyrygentem zastali odznaczeni nagrodami Miasta Świdnicy. W następnym roku gościliśmy delegację Węgrów.

W październiku 1980 r. podczas IV Zjazdu Absolwentów nadano medal Prymusa 24 absolwentom z lat 1955-1977, a liceum obchodziło swoje 30-lecie i zostało odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W pamiętnym roku 1989 wzięliśmy udział w Mszy Pojednania w Krzyżowej, a w szkole otwarto pierwszą nowoczesną pracownię komputerową z 10 komputerami typu „Junior”.

Decyzją Rady Pedagogicznej w lutym 1990 r. zniesiono patrona szkoły i odtąd nazywaliśmy się „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy”. Wróciła do szkół nauka religii, odbył się I Festiwal Piosenki Świątecznej (dotrwał do XX wydania), a szkoła zatrudniła własną księgową.

1 stycznia 1991r. stanowisko dyrektora szkoły objął Bogusław Wojskowicz (nauczyciel wychowania fizycznego), który przepracował w „Drugim” przeszło 36 lat, a przez 20 lat i 8 miesięcy był kolejnym dyrektorem. Oprócz nieustannej i wszechstronnej modernizacji budynku szkolnego dyr. B. Wojskowicz dbał o poszerzanie bazy dydaktycznej szkoły. Powstała druga pracownia komputerowa, naukę rozpoczęła największa w historii ilość klas (28), a liceum przeszło na samodzielny rozrachunek. Szkoła uczestniczyła w kilku programach (autorski program nauczania jęz. niem. „Trident”, „Elementarz”, „Program Wspierania Uzdolnień” itp.), powstał Klub Inteligencji Europejskiej, przeprowadzono I Ogólnoszkolne Dyktando, kontynuowano szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym i krajowym. W roku dwutysięcznym wzięliśmy m.in. udział w pierwszych świdnickich Targach Szkół, w prareferendum w sprawie integracji z Unią Europejską, w ogólnopolskiej konferencji ”Młodzi wobec wyzwań polityki prorodzinnej”, a w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie odebraliśmy wyróżnienie w konkursie dla młodych dziennikarzy. Zorganizowano też w szkole I Tydzień Kultury Słowa przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.
W 2002 r. w wyniku reformy oświaty szkoła przekształciła się w 3-letnie LO. W 2003 r. w zwycięskiej drużynie I Świdnickiej Cyberolimpiady znalazło się dwoje uczniów z naszego liceum (już tylko 3-letniego), odbyły się I Mistrzostwa ZSO w Sportach Zimowych, a w czerwcu głosowaliśmy w ogólnonarodowym referendum w sprawie przyjęcia Traktatu akcesyjnego do UE. Od 2004 r. przeprowadzane były w szkole systematycznie niepowtarzalne „British&American Days”, biblioteka szkolna obchodziła uroczyście swoje święto, a młodzież z sukcesami uczestniczyła w wielu olimpiadach przedmiotowych, turniejach, zawodach i konkursach na wszystkich szczeblach.

W roku 2005 po raz pierwszy nasi trzecioklasiści tańczyli w I Świdnickim Polonezie na Rynku w Świdnicy, a potem w maju pisali egzamin maturalny wg zasad tzw. nowej matury.

W październiku 2010 r. szkoła uroczyście obchodziła swoje 60-lecie połączone z IX Zjazdem Absolwentów.

Od 1 września 2011 r. dba o szkołę kolejny dyrektor – Jacek Iwancz, absolwent II LO, nauczyciel chemii i były wicedyrektor. Kontynuuje on nie tylko tradycje szkoły i system zarządzania wypracowany przez poprzednich szefów placówki, ale stara się by liceum było znaną i bardzo dobrze notowaną szkołą nie tylko w środowisku lokalnym, ale także w całym kraju i w Europie. To entuzjasta współpracy z zagranicą, od wielu lat koordynator unijnego programu Sokrates Comenius w Świdnicy. Dzięki dyrekcji i nauczycieli języków obcych nasza szkoła już od 2004 r. prowadzi systematyczną, zorganizowaną wymianę grup młodzieży. Zaprzyjaźniliśmy się już z Niemcami, Anglikami, Czechami, Hiszpanami, Grekami i Włochami, a wzajemna wymiana doświadczeń pedagogicznych jest źródłem nowych pomysłów do pracy z uczniami. Pod kierownictwem dyr. Jacka Iwancza, jego zastępczyń (także absolwentek II LO): p. Zofii Skowrońskiej-Wiśniewskiej i p. Beaty Dratwy szkoła wytycza nowe kierunki współpracy z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami oraz wieloma instytucjami, nie tylko lokalnymi. Od lat jesteśmy w stałym i niezwykle intensywnym kontakcie z uczelniami wrocławskimi, gdzie młodzież uczestniczy w wykładach, laboratoriach, warsztatach i pokazach.

4. Najważniejsze osiągnięcia placówki.

W 1958 r. szkoła zdobyła III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim we Wrocławiu, a w roku 1960 wyłoniono wśród uczniów pierwszego laureata Olimpiady Naukowej ”Disce Puer”. W tymże roku szkoła zaczęła odnosić znaczące sukcesy w województwie (chór szkolny, konkursy i małe olimpiady matematyczne) i w kraju (dwójka finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursy piosenki), aktywnie działały kółka: dramatyczne (Koło Przyjaciół Teatru), turystyczne (obóz w NRD), historyczne, Koło Przyjaciół Teatru (wyjazdy do teatrów) i Koło Przyjaciół Książki (interesujące spotkania ze znanymi pisarzami). Przy chórze II LO powstał zespół kameralny. Rozpoczęto znaczącą współpracę z Teatrem Polskim („Klub 1212”) i Filharmonią we Wrocławiu (comiesięczne koncerty umuzykalniające), otwarto Izbę Pamięci Narodowej (laureatka ogólnopolskiego konkursu). W szkole wystawiano sztuki teatralne („Pigmalion” George’a Bernarda Shawa w języku angielskim, „Kartoteka” Tadeusza Różewicza). Zaczęto organizować słynne zimowiska teatrologiczne (młodzież obejrzała łącznie ok. 20 sztuk teatralnych w różnych miastach Polski), powstał słynny kabaret.

W miesiąc po zniesieniu stanu wojennego nasz maturzysta odebrał nagrodę w Warszawie za I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Uczniowskim Prac z Matematyki zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. W listopadzie tegoż roku grupa teatralna „Sigma” pod kierunkiem absolwenta II LO (aktora teatru „Rozmaitości”) wystawiła komedię muzyczną („Niezwykła przygoda”) w ŚOK-u, a w latach następnych trzy kolejne sztuki („Na pełnym morzu”, „Karol” i „Clowni”), wystawiono jasełka „Dolnośląskie Herody”. Kolejny raz zajęliśmy I miejsce w Małej Olimpiadzie Matematycznej, a szkolna Izba Pamięci Narodowej uzyskała miano laureata konkursu ogólnopolskiego. W kolejnych latach nasi uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

W roku szkolnym 2007/2008 II Liceum Ogólnokształcące mogło poszczycić się trzema finalistami olimpiad przedmiotowych. Mateusz Witkowski – XXXVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Paweł Wróbel – Olimpiada Astronomiczna, Urszula Szubert – VI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki. W następnym roku szkolnym w XIX Olimpiadzie Teologii Katolickiej „Otoczmy Troską Życie” mieliśmy dwie finalistki były nimi Paulina Kadziewicz oraz Iwona Starościak.

W roku szkolnym 2012/2013 odbyła się I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP, której laureatem został Tomasz Stuła zaś finalistą Piotr Tłuczek. W kolejnym roku szkolnym finalistami XXIV Olimpiadzie Teologii Katolickiej „Męczennicy XX wieku – Świadkowie Wiary” zostali: Karolina Dziakowicz i Dominik Koryzna, zaś Marta Żaba otrzymał tytuł finalistki z wyróżnieniem w XXXVIII Olimpiadzie Artystycznej.

W roku szkolnym 2014/2015 Paweł Mroczek został laureatem VIII Ogólnopolskiej Olimiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Sebastian Antos został finalistą XXV Olimpiady Teologii Katolickiej „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”, a finalistami w XLI Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A – Innowacje Techniczne byli Grzegorz Dobroń oraz Tomasz Szewczyk.

Efektem wysokiego poziomu nauczania w naszej szkole było uznanie nie tylko przez władze lokalne, ale też w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” (styczeń 2007 r.) zajęliśmy 11. miejsce, jako pierwsza szkoła w powiecie. Dzisiaj, w sześć lat po tym fakcie, kolejny raz jesteśmy w rankingu pierwszą i jedyną szkołą w powiecie, która została sklasyfikowana wśród najlepszych dwudziestu szkół Dolnego Śląska. Również – jako jedyni z powiatu świdnickiego – znaleźliśmy się wśród 500 najlepszych ponadgimnazjalnych szkół naszego kraju i przysługuje nam tytuł „Srebrnej Szkoły” 2015r. Średnie wyniki matur przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe. Nasi absolwenci uzyskują najlepsze wyniki maturalne w powiecie.

5. Absolwenci szkoły, o których należy wspomnieć.

Aktorzy
Juliusz Chrząstowski, Stary Teatr, Kraków, aktor filmowy i teatralny, reżyser, prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych, współtwórca Alchemii Teatralnej,
Konrad Marszałek, aktor Teatru Rampa w Warszawie,
Jerzy Kramarczyk, aktor filmowy, stworzył grupę teatralną Sigma w Świdnicy, Współpracował z TVN-em,

Politycy
Krzysztof Czapla, konsul RP w Vancouver, Kanada, radni, prezydenci: Wojciech Murdzek, Ireneusz Pałac, Szymon Chojnowski,

Ciekawe zawody
Jerzy Zagórski- ufolog światowej sławy,
Kamil Omar Kuraszkiewicz – egiptolog, pracownik naukowy UW,
Agata Stępień – japonistka,tłumaczka,badaczka kultur Wschodu,
Marzena Lizurej – specjalistka od kwestii gender,publicystka,
Dawid Tymiński – fashionista, bloger modowy,specjalista od wizerunku,
Marek Smółka – głos radiowej ” Zetki”, dziennikarz,

Krytycy literaccy
Jarosław Komorowski – Instytut Sztuki przy PAN-ie, szekspirolog, Warszawa,
Dagmara Chojnacka – tłumaczka, recenzentka, felietonistka w Radiu Wrocław,
Katarzyna Lemańska – teatrolożka, publikuje w „Didaskaliach”,
Mateusz Witkowski- poeta, dramaturg, krytyk literacki,Kraków,

Literaci
Wojciech Koryciński- polonista, autor powieści kryminalnych, których akcja toczy się w Świdnicy- ”Ulica Pańska”, ”Niebieskie Zakony”,
Sobiesław Nowotny – tłumacz, historyk,autor publikacji popularnonaukowych o Świdnicy i jej zabytkach,

Artyści
Mariusz Kędzierski- grafik,rysownik, zwycięzca międzynarodowych konkursów.

Komentarze

odpowiedzi

Dodaj komentarz

*

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl