Szkolenie z zasad Ceremoniału Wojskowego

Dnia 7.11.2012 uczniowie: Damian Martynoga z klasy II A, Przemysław Jaszczuk i Kamil Pomykała z klasy I A, tworzący poczet sztandarowy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Świdnicy wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Świdnicy odbyli szkolenie z zasad Ceremoniału Wojskowego dla pocztów sztandarowych szkół. Szkolenie to zostało zorganizowane przez Dowódcę 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i odbywało się na terenie jednostki, patronat nad wydarzeniem objęło Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów oraz pokazów. Żołnierze 10 Pułku prezentowali, omawiali i nadzorowali przebieg każdego z ćwiczeń.

W ramach programu uczniowie mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:

  • zasady i sposoby chwytów sztandarem
  • wystąpienie, marsz, zatrzymanie i zmiana szyku pocztu sztandarowego w czasie uroczystości
  • ceremoniał przekazania sztandaru między pocztami
  • zasady obowiązujące poczty sztandarowe podczas uroczystości kościelnych.

 

Po szkoleniu poczet sztandarowy otrzymał certyfikat poświadczający przybicie przeszkolenia wydany przez Dowódcę 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

 

Komentarze

odpowiedzi

Dodaj komentarz

*

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl