Złap autobus – będziesz w szoku!!

Bądźcie czujni, bo nasz autobus wyruszył dziś na ulice miasta. A my ogłaszamy Konkurs Fotograficzny Złap autobus. Rozglądajcie się i róbcie zdjęcia autobusu z logo NaszaSwidnica.pl. Zaskoczcie nas pomysłem i oryginalnym podejściem do tematu. Może tym razem to my będziemy w szoku?

Aby wziąć udział w konkursie, należy założyć konto na portalu NaszaSwidnica.pl, zdjęcie wrzucić na swój profil na Facebooku, a link do niego przesłać na adres: redakcja@naszaswidnica.pl.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody:

I miejsce – markowy, cyfrowy aparat fotograficzny z możliwością nagrywania w HD,

II miejsce – odtwarzacz MP3 Creative, 12 GB z wyświetlaczem,

III miejsce –  wejściówka na 5 seansów w kinie Cinema3D w Świdnicy

10 wyróżnionych prac – firmowe kubki i smycze.

Szczegóły znajdziecie w Regulaminie konkursu Złap autobus (poniżej).

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!

 

Regulamin Konkursu Złap autobus

1. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Pro-Motor w Świdnicy, ul. Długa 33, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 27 lipca – 10 września 2012 na portalu NaszaSwidnica.pl i ogłoszony na portalu społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com/naszaswidnica).

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej pracy fotograficznej – zdjęcia w formacie jpg, którego tematem jest oryginalne przedstawienie autobusu MPK z reklamą portalu NaszaSwidnica.pl (Będziesz w szoku), kursującego po Świdnicy. Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem cyfrowym, w tym telefonem komórkowym. Członkowie jury oceniając prace będą  brali pod uwagę oryginalne i pomysłowe podejście do tematu. Swoje opinie będą zaznaczać według następującej skali:
  bardzo dobre  (5),
 dobre  (4),
 dostateczne  (3),
  odpowiednie (2)
 nieodpowiednie (1).
Zwycięzcami zostaną Ci uczestnicy konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów.

4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które w dniu przystąpienia do niego nie ukończyły 19 roku życia.

5. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez założenie konta na portalu NaszaSwidnica.pl (www.naszaswidnica.pl), zamieszczenie zdjęcia na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook, a następnie na przesłaniu linka do  niego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@naszaswidnica.pl. W tytule maila należy wpisać: „Złap autobus”. E-maile z linkami powinny dotrzeć do redakcji najpóźniej do dnia 7 września 2012 r., do godziny 22:00. E-mail powinien zawierać imię i nazwisko osoby, która wykonała pracę, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

6. Przesłanie linka do zdjęcia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz podanie imienia i nazwiska uczestnika konkursu na portalu NaszaSwidnica.pl i na portalu społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com/naszaswidnica).

7. Spośród prac nadesłanych zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 4, 5 i 6 jury konkursowe wybierze 3 najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody, o których mowa w ust. 11. Ponadto autorzy 10 wyróżnionych przez członków jury prac otrzymają gadżety firmowe.

W skład jury konkursowego wchodzić będą: Barbara Krzanowska – redaktor oraz dziennikarze portalu NaszaSwidnica.pl: Marcin Jastrzębski, Natalia Widuto, Joanna Kapała, Patrycja Madejczyk, Eliza Kucharska.

8. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną wybrane przez członków jury. Prace tych autorów zostaną opublikowane przez Stowarzyszenie w sposób, o jakim mowa w ust. 6.

9. Poza określonymi w ust. 8 pracami Stowarzyszenie może opublikować w sposób określony w ust. 8 w zw. z ust 6 inne prace, uznane za najciekawsze spośród pozostałych, nadesłanych do konkursu prac.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 września 2012 roku o godz. 15.00, a zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną o przyznaniu nagrody.

11. W niniejszym konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

Za I miejsce – cyfrowy, markowy aparat fotograficzny z możliwością nagrywania filmów HD
Za II miejsce – odtwarzacz MP3 Creative, 12 GB z wyświetlaczem
Za III miejsce – wejściówka na 5 seansów w kinie Cinema3D w Świdnicy
Wyróżnienie – 10 najlepszych prac – kubek firmowy + smycz

12. Zwycięzcy konkursu odbiorą nagrody osobiście, w terminie do 20 września 2012 w Świdnicy przy ul. Długiej 33. W przypadku nie dokonania odbioru w w/w terminie prawo do nagrody przepada.

13. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wydłużenia terminu trwania konkursu, o czym poinformują na stronach www.naszaswidnica.pl i portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/naszaswidnica).

Komentarze

odpowiedzi

Dodaj komentarz

*

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl