Kursy kwalifikacyjne – ZSB-E

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji .

Ukończenie go umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w roku szkolnym 2012/2013 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych 

– Montaż konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (w zawodzie technik elektryk),
– Wykonywanie instalacji i urządzeń elektronicznych (w zawodzie technik elektronik),
– Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (w zawodzie technik budownictwa, murarz tynkarz),
– Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych),
– Montaż systemów suchej zabudowy (w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie),
– Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń preferencyjnych (w zawodzie technik informatyk).

 

Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. CKU dysponuje pracowniami komputerowymi, pracowniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz wieloma innymi.

Zalety CKU to również:

– wydawanie zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– brak opłat: szkoła jest bezpłatna i nie pobiera wpisowego
– wydawanie legitymacji szkolnych upoważniających do zniżkowych przejazdów.

Szczegółowe informacje:
Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSBE
ul. Wałbrzyska 35/37
58-100 Świdnica
tel: 74/ 852 10 05
www.cku.swidnica.pl,
e-mail: cku@cku.swidnica.pl

ypsilon

Komentarze

odpowiedzi

Dodaj komentarz

*

Copyright 2012 Naszaswidnica.pl